TÉNYEK

LÉNYEG

központi érzés

Egy pillanatra állj meg! Tárd ki őszintén és szabadon a szívedet! Mert csak a szív az, ami megérzi a valós lényeget. Az érző szív pedig azonnal megmutatja, hogy a központi érzés melyik lehet. És ez az érzés majd lesöpri az összes gondolati felesleget.

döntő pillanat

Erre képesnek kell lenni minden egyes döntő pillanatban. Ha ez nem megy, akkor azonnal meg kell állni, hogy ezt tőlünk más  észrevétlenül át ne vegye. Néha jobb csak kifordulni és szó nélkül más irányba menni, mert vitatkozni mással teljesen felesleges.

bizalmi híd

Ha már ezt is higgadtan, sőt nevetve teszed, akkor a kutyádat már Te is  nyugodtan pórázon  vezetheted! Nekünk egy erős bizalmi híd az, ami pótolhatatlan. Mert pont ez, ami egy biztonságos kapcsolatot tartósan megalapoz.

IRÁNYÍTÁS

Mindig az egyszerű technikában van benne a sikeres recept.
Mi pont ezért tanítjuk így mindenkinek:

„Nyugalmazás" az, mikor adott pillanatban
irányítani tudod a saját érzésedet.
Add át Te is ezt valakinek.

Egy pillanatnyi döntés és kész.
„ Itt és most ” erre pont elég.

Ez lesz az együttérzés alapja.
Ez irányítja a partneri viszonyt.

nyugalmazás

GYAKORLAT

természetes inger

Tudomást veszünk róla, de mi nem fegyelmezzük. Csak a személyes nyugalmunkat mutatjuk neki, hogy a környezetében pont ezt a nagyon természetes ingert érezze meg. Mi ezt hívjuk „nyugalmazás alapgyakorlatnak”.

könnyű azonosulás

Nem ajánljuk mindenkinek! Te kizárólag akkor használd, ha Neked személyesen is tetszik! Aki nem tud ezzel könnyen azonosulni, vagy nincs erre elég ideje, az jobb, ha vár még vele! Figyelem, ez egy türelmes viszonyrendezés.

ÉRTÉKREND

A békés együttélés nélkülözhetetlen tényezője: a nyugalom. Ennek tudatos, jelentős, ismételt, tartós megzavarása nagyon rossz hatással van minden élő szervezetre. A feszültség, a stressz érzése károsít minden élőlényt. Így különösen hasznos a nyugalom általános védelme. Akár az ember, akár a kutya szempontjából, sőt még a környezetet tekintve is. Ugyanis ezek egymással szoros kölcsönhatásban vannak. Ehhez egészséges alapot nyújt az önmegnyugtatás. Aki ezt nem tudja önmaga sikeresen megvalósítani, annak ebben önzetlenül segíteni kell. Ezért létszükséges az egymással szembeni figyelem, megértés, elfogadás, tolerancia, empátia és türelem. Egyben szükséges az olyan környezet is, amely a kutyára nem jelent veszélyt.
Ez egy közösségi értékrend, ami az együttélők közös érdeke.

biztonságos hely